Lingua Sonorum

CR: 30
Year: 2006
Duration: 9'
Instrumentation: Organ

Pieter van Dijk (organ)

Lingua Sonorum was written in the months around my 16th birthday. Roughly speaking, it consists of two sections - a capricious section and a passacaglia in 5/4 meter. This is followed by a granite coda that consists of regularly pulsating percussive attacks. The piece makes use of a clearly defined harmonic language that is characterized by, amongst others, a frequent use of two perfect fifths positioned a minor seventh away from each other, sometimes supplemented by thirds. This fact and some other characteristics of the piece demonstrate my love for the music of Igor Stravinsky. The piece was performed for the first time on 29 November 2006 by Pieter van Dijk on the 1646/1725 Van Hagerbeer/Schnitger-organ of the Grote of Sint-Laurenskerk, Alkmaar, The Netherlands.

show performances
  • 29 November 2006, 20.00, Grote of Sint-Laurenskerk, Alkmaar, The Netherlands (Premiere)
    Pieter van Dijk (Van Hagerbeer/Schnitger organ, 1646/1725)
    Final of the composition contest on the occasion of the 50th anniversary of the Foundation Friends of the Organ

Reviews

"Over het algemeen varieerde de kwaliteit van de vijf gespeelde composities van "uitstekend" tot "zeer hoog" muzikaal niveau. Lingua sonorum van de 16-jarige Christiaan Richter muntte uit door integriteit en grote vindingrijkheid. De passacaglia stond psychologisch op de juiste plaats en verwerkte uiteindelijk eerder gehoorde motieven van deze compositie. Zonder meer een heel talentvol en veelbelovend werk."
Kees Weggelaar, De Orgelvriend, februari 2007

"[...] Feit was dat de Nederlandse finalist, de 16-jarige (!) Christiaan Richter, als enige een werk geschreven had dat werkelijk orgelmatig was en vanuit de klank en de (on)mogelijkheden van het Alkmaarse orgel gedacht was. Zijn Lingua Sonorum ('Taal der geluiden') had een hechte structuur, waarin typisch orgelmatige elementen als klavierwisselingen, pedaalsoli, gebruik van contrapunt en functionele registraties een belangrijke rol speelden. Het tweedelige werk, dat uit een vrije fantasie en een passacaglia in 5/4 maat bestond, sloot af met een serie clusters: dit was wat mij betreft het enige zwakke punt in de compositie. Deze clusters kwamen enigszins uit de lucht vallen na alle zorgvuldig gekozen samenklanken en bovendien bleek de windvoorziening van een historisch orgel als het Alkmaarse niet opgewassen tegen zoveel geweld met het volle werk. [...]"
Sietze de Vries, De Orgelkrant, januari 2007

"[organist Pieter van Dijk:] Christiaan is in feite de enige genomineerde die volledig rekening heeft gehouden met de tonen die het Hagerbeer-Schnitger orgel aan kan. Het is een zeer volwassen werk vol originele ideeën. Toch is het zo nu en dan ook wat statisch. Voor iemand van zijn leeftijd is het zeer adequaat geschreven."
Noord-Hollands Dagblad, 27-11-2006

Order

Score available for sale: for more information contact us.